1,480,000

Bọt kem mịn màng, tẩy sạch các tế bào chết và vùng da tối màu