285,000

Được khuyên dùng khi gặp các vấn đề về tiểu tiện. Cải thiện các triệu chứng như tiểu ít, tiểu nhiều lần.

Danh mục: