440,000

Đây là sản phẩm thuốc không kê đơn có chứa tối đa 600mg ibuprofen trong liều dùng hằng ngày.

Danh mục: