Đây là một loại thuốc Đông y giúp điều chỉnh lại sự lưu thông khí bị ảnh hưởng do căng thẳng.

Danh mục: