265,000

Thuốc Kakkonto được sử dụng khi mới bắt đầu bị cảm. Chúng tôi sử dụng quy trình sản xuất đặc biệt và đã làm cho nó ngày càng giống với thuốc sắc.

Danh mục: